UPLIFT Women

UPLIFT Women

Vi går inn i 2. prosjektår! Det har nå gått ett år siden Venner av UPLIFT fikk beskjed fra FOKUS om at Norad hadde innvilget søknaden til prosjektet UPLIFT Women in West Nile. 4,2 millioner kroner fordelt på 5 år. Og det første året har vært vellykket på alle vis, med...
Dyktige jordmødre

Dyktige jordmødre

Høstbrev til venner av UPLIFT Kjære venner! Det er blitt høst i Norge og regntid i Uganda og tiden står ikke stille på andre måter heller. Så la oss gå rett på sak og fortelle hva som har «skjedd siden sist» (sakset fra Michaels rapport etter nylig prosjektbesøk): 8...
NORAD har bevilget 4,2 millioner kroner

NORAD har bevilget 4,2 millioner kroner

Aprilbrev til venner av UPLIFT Kjære venner! NÅ kan vi med rette feire! – og høste fruktene av nesten to års institusjonsbyggende innsats: NORAD har bevilget midler til vårt ambisiøse prosjekt UPLIFT Women in West Nile [UWWN] (Se detaljert beskrivelse i...
Vil Norad støtte prosjektet?

Vil Norad støtte prosjektet?

Oktoberbrev til venner av UPLIFT Vel, her bekrefter vi i hvert fall gode nyheter: Etter oversendelse til Fokus av revidert søknad med handlingsplan (se Årsrapporten, pkt. 7) til endelig gjennomgang, har Fokus innlemmet vår søknad i sin fellessøknad, som ble avsendt...
UPLIFT-styret, nå med kvinner i flertall

UPLIFT-styret, nå med kvinner i flertall

En beskjeden skredderlærling mottar sitt eksamensbevis. Varaordfører i Nebbi District (fylke) fremhever bragden. Rådslagning i felles styremøte (UPLIFT/VUP) ble særlig interessant. Med en fornyelse av UPLIFT-styret, nå med kvinner i flertall, gikk man igjennom et vel...
UPLIFTs “Health and Hygiene” bidrar til lave smittetall

UPLIFTs “Health and Hygiene” bidrar til lave smittetall

Og mens Uganda midtveis i korona-året hadde full nedstengning av samfunnet, er det nå vi i Norge som har 100 ganger så mange smittede pr. dag. Det jämnar ut sig. For UPLIFT betyr dette at opplæringen i høst har kunnet fortsette uhindret. Det har vi sett ‘ved selvsyn’!...